Çeviriler

Müşterilerimize sunduklarımız

Genel ve uzmanlık metinlerin (hukuki/tıbbi v.b.) çevirisi. Ayriyeten Legalizasyon

için resmi kuruluş veya Konsolosluklara teslim edilebilen tasdikli tercümeler

Yüksek kaliteli çeviriler
 
Hızlı & profesyonel
Hızlı &
profesyonel

Uzmanlık alanlarımız:

  • Dokümanlar, Vesikalar ve Internet sitelerr
  • Uzmanlık Tercümeleri (hukuki, ticari, teknik, tıbbi, akademik v.b.)
  • Hukuki metinler ve kararlar (Ceza/medeni kanun hukukuna ilişkin)
  • Diplomalar ve bilirkişi raporları
  • Belgelerin Legalizasyon işlemi


Sizin özel belgelerinizin veya diplomalarınızın tercümesi ve tasdiklenmesiTercüme ettiklerimizden:
Belgeler:

Doğum-, Evlilik- ve Ölüm Belgesi/ilmühaberir

Sertifika/Diplomalar:

İş belgesi-, adli sicil/sabıka raporu,
okul ve üniversite diplomaları

(Resmi) Belgeler:

İkamet belgesi, Evlilikle alakalı resmi onaylar
belgeler, Nüfus kayıt örneği

Diğer Belgeler:

Sağlık raporu, sözleşme, haberler, bilirkişi raporu,
bildiri, vekaletname, özgeçmiş, internet siteler


internet sitelerSizin çevirmek istediğiniz diğer belgeler veya dokümanlar var mı?
Size özel bir teklif yapabiliriz.